Virtuelle lægekonsultationer – fremtiden?

Alle har talt om virtuelle lægekonsultationer igennem Corona-lockdown og alle har talt om, hvor hurtigt og hvor dygtigt hele vores sundhedsvæsen adopterede til en hidtil fuldstændig ukendt situation. Da lockdownen ramte Danmark, blev en helt ny app ”Min Læge” udviklet på rekordtid. Den gjorde det muligt for patienter at gå til læge uden at gå fysisk til læge. Vi appen kunne patienter linke op med deres lægepraksis via video og klare konsultationerne uden fysisk fremmøde. Det gjorde folk trygge i en tid, hvor man frygtede meget for at blive smittet med Corona og egentlig fungerede og fungerer appen ”Min Læge” stadig supergodt i dag. Det har også rejst spørgsmålet om, hvorvidt virtuelle lægekonsultationer ikke også kunne fungere i en tid uden en global pandemi.

I 2019, altså før vi overhovedet anede, at en global pandemi ville ramme os, gik regionerne sammen om at lave et pilotforsøg om videokonsultationer i forskellige lægepraksisser. På daværende tidspunkt, kom man frem til, at ideen var rigtig god og sagtens kunne gøre livet nemmere for både patienter og læger, men at teknologien krævede en del udvikling og opgradering før det ville blive rigtig godt – det kom så i takt med Corona-pandemien, hvor teknologiudviklingen pludselig tog voldsom fart. I tiden under pilotprojektet, blev det vidt debatteret, hvilke patienter, som bedst ville egne sig til at modtage virtuel lægehjælp. Her kom man frem til, at den gruppe patienter, som virtuelle konsultationer kunne gøre en størst forskel for, er patienter med kroniske sygdomme – fx, KOL, diabetes, hypertension, kroniske smerter, osv. I disse tilfælde kan videokonsultationer spare patienterne for en del ture til lægen eller hospitalet og derved bidrage til at gøre livet med en kronisk sygdom en smule lettere. Virtuelle konsultationer kan også fungere for patienter med synlige problemer. Disse kunne være hudforandringer, bygkorn og andre ting på kroppen, som man kan se og vurdere via video. Sidst men ikke mindst, kan videokonsultationer også gøre en forskel for patienter med angst eller depression, som ville være utrygge ved at møde fysisk i klinikken.

Det er dog vigtigt at nævne, at videokonsultationer ikke er velegnet til alle typer patienter. Først og fremmest, så fungerer det på ingen måde, hvis patienter skal have foretaget en fysisk undersøgelse, fx have mål blodtryk, taget blodprøver, blive trykket på maven eller lignende. Ydermere, så kan virtuelle konsultationer heller ikke bruges i forbindelse med varetagelse af folk med kognitive problemer. I er hvert tilfælde vil det være op til den ansvarlige speciallæge at vurdere, hvilke patienter, som er kandidater til virtuelle lægekonsultationer.

Præmisserne for større udbredelse af virtuelle lægekonsultationer er bestemt til stede her i landet, da vi, i Danmark, generelt har en rigtig god Internetforbindelse og det faktum, at langt størstedelen af den danske befolkning har adgang til en smartphone, tablet eller computer. Fremtiden kan se potentielt se rigtig lys ud for videokonsultationer, hvis disse bliver brugt rigtigt og effektivt. Vi har, under Corona-pandemien, set, hvordan sundhedsvæsenet hurtigt adapterede og et bud blandt mange debattører er, at virtuelle lægekonsultationer er kommet for at blive. Det kan være rigtig tidsbesparende for både læger og ressourcestærke patienter, hvilket kan frigive noget mere tid for lægerne til at tage sig af de mere krævende patienter. Hele vejen igennem er det dog en balancegang for at kunne sikre, at alle typer af patienter får den mest optimale behandling, rådgivning og hjælp.

Slutteligt, er det også værd at nævne, at virtuelle lægekonsultationer kunne være en af flere løsninger på problemet med lægedækning i udkants Danmark. Her er lægehjælpen ikke lige så tæt på borgerne, som den er i storbyerne og virtuelle konsultationer kan herved spare patienter for en lang transporttid ind til en læge og eventuelt også spare lægen for en længere tur ud på sygebesøg. Pt. Kører der et forsøg med virtuelle lægekonsultationer i Region Sjællands nærklinik i Nakskov, hvor flere speciallæger i almen medicin med stor succes afhjælper patienterne problemer, som sagtens kan klares via video. Patienterne er nøje udvalgt til at modtage virtuel lægehjælp af klinikkens praksismanager og patienter sidder fysisk i klinikken sammen med en sygeplejerske og er derved ikke alene. Det har været en stor succes i Nakskov, som er en by med mange indbyggere og derved mange patienter, men også en by, hvor det har vist sig svært at rekruttere praktiserende læger til.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy