Privatlivspolitik

 1. Information om behandling af personoplysninger

  Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan MedX ApS (herefter ”MedVikar”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 2. Medvikar’s rolle som dataansvarlige

  I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst mulig.

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte MedVikar her:

  MedX ApS. CVR – 39733412
  Richard Mortensens Vej 79 1. T3
  København S, Danmark
  + 45 41 22 23 00
  info@medvikar.com

 3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

  Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.

  1. Tilmelding til medvikar’s portal

   Når du tilmelder dig som sundhedsfaglig vikar på vores portal, behandler MedVikar personoplysninger om dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, profilbillede, CPR-nummer, CVR-nummer og øvrige oplysninger, som du giver til os.

   Når en sundhedsinstitution tilmeldes vores portal, behandler vi oplysninger om institutionens kontaktperson, herunder navn, e-mail, telefonnummer, titel, institutionens ydernummer, CVR-nummer og øvrige oplysninger, som institutionen giver til os.

   Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne matche sundhedsfaglige vikarer og sundhedsfaglige institutioner til glæde for parterne og patienterne/borgerne. Vi behandler derfor personoplysningerne med det formål at kunne skabe et samarbejde mellem sundhedsfaglige vikarer og institutioner. Desuden behandler vi personoplysningerne med det formål at kunne administrere og vedligeholde vores vikar- og institutionsregistrer samt for at kunne koordinere samarbejdet mellem vores vikarer og institutionerne.

   Når du som sundhedsfaglig vikar har oprettet en profil, bliver du bedt om at udfylde CV, autorisations ID og personoplysninger indeholdende bank-registreringsnummer, kontonummer, CVR-nummer og eventuelt CPR-nummer. Dit CPR-nummer indhentes kun, såfremt du som sundhedsfaglig vikar ikke har et CVR-nummer. Vi har en godkendelsesprocedure, hvor dine oplysninger bliver undersøgt for at sikre, at vores vikarer er autoriserede. I den forbindelse behandler vi personoplysningerne til det formål at kunne sikre, at vores vikarer opfylder alle kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at vores vikarer er autoriseret og om vores vikarer er under skærpet tilsyn.

   Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig og institutionerne (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b). Vores grundlag for behandling af dit CPR-nummer er i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

  2. Når institutionen opretter vikaropgave

   Når institutioner bruger vores portal til at oprette en vikaropgave, behandler vi oplysninger om institutionens kontaktperson, herunder navn, e-mail, telefonnummer, titel og øvrige oplysninger, som institutionen giver til os. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

  3. Når den sundhedsfaglige vikar ansøger om en vikaropgave

   Når du som sundhedsfaglig vikar anmoder om en vikaropgave på MedVikar’s portal, behandler vi personoplysninger om dig. Gennem portalen gøres dine personoplysninger tilgængelige for den institution, som har opslået vikaropgaven. Det er derefter op til institutionen at vælge, hvilken sundhedsfaglig vikar, som er den rette til vikaropgaven. I den forbindelse får institutionen adgang til følgende personoplysninger:

   — Stamoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse,
   — profilbillede og autorisations ID. Uddannelses- og karriereoplysninger, herunder CV.

   Vi videregiver dine personoplysninger til institutionen med det formål at opfylde vores aftale med dig samt at gøre det muligt for dig at få tilbudt vikaropgaven og indgå aftale herom.

   Desuden registrerer MedVikar, hvis du aflyser et godkendt vikarjob, hvilket kan have indflydelse på dine fremtidige anmodninger til vikarjobs.

   Vi behandler også personoplysninger om dig i forbindelse med fakturering af betalingen for den udførte vikaropgave. Her behandler vi dine kontooplysninger og dit CVR-nummer. Såfremt du som sundhedsfaglig vikar ikke har et CVR-nummer, er det nødvendigt for os at indhente dit CPR-nummer til opfyldes af vores indberetningspligt overfor SKAT.

   Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) og vores grundlag for at behandle dit CPR-nummer er i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

  4. Markedsføring overfor den sundhedsfaglige vikar og institutionen

   Når du modtager markedsføring fra os om vores virksomhed, behandler vi oplysninger om dit navn, telefonnummer og e-mailadresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder fx om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed samt i forbindelse med oprettelse og administration af dig som abonnent af vores markedsføring. Vi bruger oplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores brugere tager imod vores markedsføring, og få at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige brugere fremadrettet.

   Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhente dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

   Vi bruger også data om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

   Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10).

  5. Loyalitetsprogram

   Når du som sundhedsfaglig vikar eller institution indsamler point i forbindelse med brugen af MedVikar’s platform eller du bruger dine indsamlede point, behandler vi personoplysninger fra din profil (herunder dit navn, e-mail, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse, profilbillede, CPR-nummer, CVR-nummer og øvrige oplysninger, som du giver til os) samt oplysninger om optjente og brugte point.

   Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at udøve markedsføring af vores ydelser og tilbyde efteruddannelse og kurser til vores brugere.

   Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven § 10).

  6. Deltagelse i efteruddannelse og kurser

   Når du tilmelder dig og deltager i efteruddannelse og/eller kurser afholdt af MedVikar, behandler vi også oplysninger om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse samt hvilken efteruddannelse og/eller kursus du deltager i.

   Vi behandler disse oplysninger med henblik på administration af efteruddannelsen og/eller kurset og af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale.

   Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven § 10).

  7. Besøgende på medvikar’s hjemmesider

   Når du besøger MedVikar’s hjemmeside https://medvikar.com/ kan MedVikar behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

   Vi behandler også oplysninger om dit besøg (fx oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere her https://www.cookieinformation.com).

   Vi bruger dine oplysninger for, at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider samt de services og produkter, vi tilbyder. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

   Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen § 3).

  8. Øvrige generelle formål med behandlingen

   Vi kan berige de oplysninger som er beskrevet ovenfor med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

   Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan MedVikar desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som MedVikar er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

   Hvis MedVikar sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan MedVikar overføre dine oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

   Endeligt kan MedVikar behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 4. Modtagere af dine oplysninger

  I forbindelse med at du er vikar hos os, er der andre, der vil kunne behandle dine personoplysninger. Det vil f.eks. være nødvendigt at videregive oplysninger om dig til følgende modtagere:

  — De institutioner, hvor du anmoder om en vikaropgave. De institutioner, hvor du får en vikaropgave.

  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre modtagere medmindre dette er nødvendigt.

  I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger vil vi kunne overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

  Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I størstedelen af tilfældene vil der være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at beskyttelsesniveauet ikke er på højde med beskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.

  Overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS sker på baggrund af et lovligt overførelsesgrundlag, typisk de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførselskontrakter, der er specielt udarbejdede til dette formål.

  Ønsker du yderligere information om vores overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, eller ønsker du at modtage en kopi af EU-Kommissionens standardoverførselskontrakter, er du velkommen til at kontakte os.

 5. Opbevaring og sletning

  Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i hele det tidsrum, hvor du har en profil på vores portal eller har en igangværende vikaropgave eller opslag herom.

  Når du sletter din profil på vores portal, bliver de personoplysninger, vi har registreret om dig, slettet hos MedVikar inden for 30 dage. Oplysninger som anvendes til at understøtte vores bogholderi opbevares i henhold til Årsregnskabsloven (5 år + løbende år). Under særlige omstændigheder, kan vi gemme oplysningerne i en længere periode, f.eks. i forbindelse med en efterfølgende tvist.

  Når vi ikke længere har behov for dine personoplysninger, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 6. Dine rettigheder

  Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mailen angivet under punkt 2 ovenfor.

  Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke umiddelbart have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig eller er nødsaget til at begrænse din brug af portalen. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis. Dine rettigheder omfatter også følgende:

   

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.
 7. Opdateringer

  Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.

Privatlivspolitik er udarbejdet i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab