Innovativ velfærdsteknologi – til glæde for dig og dine patienter!

Om os

Videokonsultationer har for alvor gjort sit indtog i hele verden efter Covid-pandemien og de er kommet for at blive. Det kræver ikke meget at kunne afvikle virtuelle lægekonsultationer – blot en stabil internetforbindelse. MedVideo giver læger, praksisejere og praksispersonale mere fleksibilitet i hverdagen, hvilket også kommer patienterne til gode. Vores netværk består i dag af 100+ læger, som alle står klar til at hjælpe virtuelt i din praksis.

 

Vores løsning

MedVideo blev konstitueret med målet om at minimere mangel på speciallægedækning i udkantsområder – både i Danmark og i resten af verden. Patienter og praksispersonale er til stede i hele landet, men speciallægerne er centreret omkring storbyerne. Vi kan derfor give patienterne følelsen af at ’gå almindeligt til lægen’ – de møder op i klinikken som normalt, sidder sammen med en sygeplejerske, mens lægen er med på en virtuel forbindelse. Herved, kan vi løse problemstillinger hos flere patientgrupper end hidtil set.

Pilotprojekt

Siden Oktober 2021 har vi kørt et pilotprojekt i samarbejde med Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland og deres nærklinik i Nakskov. Patienterne møder fysisk i klinikken og sidder i et konsultationsrum med en sygeplejerske ved deres side. Lægen sidder derhjemme, og er med på video, med fuld adgang til klinikkens IT-system, herunder patienternes journaler. Der er løbende blevet konstitueret og opdateret retningslinjer og anbefalinger og projektet er gjort klar til videreudvikling og ekspansion.

Kontakt

Har du svært ved at rekruttere faste læger til din praksis? Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan virtuelle konsultationer kan bidrage til lige netop dine behov og afhjælpe de rekrutteringsproblemer, som du eventuelt står over for.